โปรแกรม

11 มกราคม 2024

ใบสมัครสําหรับ Washington State Small Business Flex Fund ปิดให้บริการแล้ว

ข้อมูลอัปเดตเมื่อ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2022

วันสุดท้ายของการสมัครขอรับทุน Washington State Small Business Flex Fund ได้ขยายไปถึงเดือน กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 ธุรกิจในซีเมืองแอตเทิลที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือซึ่งสมัครล่วงหน้าเพื่อขอรับทุน Flex Fund ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 2022 และมีคุณสมบัติในการขอสินเชื่อ Flex Fund อาจมีสิทธิ์ได้รับอนุมัติในโปรแกรม Capital Access Program ผ่านสำนักงานของเรา 

หากต้องการได้รับการพิจารณาอนุมัติในโปรแกรม Capital Access Program โปรดกรอกใบสมัครสินเชื่อ Flex Fund ล่วงหน้าแบบสั้นทางออนไลน์ ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 2022 ที่ SmallBusinessFlexFund.Org/Apply-Now

เกี่ยวกับโปรแกรม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเมืองซีแอตเทิลกำลังลงทุนเงินจำนวน 8 ล้านดอลลาร์ เพื่อใช้สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ด้วยเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ ธุรกิจขนาดเล็กสามารถกู้ยืมเงินได้สูงถึง 150,000 ดอลลาร์ พร้อมอัตราดอกเบี้ย 4% สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง โปรแกรม Capital Access Program ช่วยลดต้นทุนสินเชื่อ Flex Fund สำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยจ่ายเงินดาวน์ 25% ของเงินต้น ธุรกิจและองค์กรไม่มุ่งผลกำไรที่มีพนักงานต่ำกว่า 50 คนและมีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ยังคงสามารถสมัครล่วงหน้าเพื่อขอกู้เงินทุนหมุนเวียนผ่านสินเชื่อ Flex Fund ได้ หากมีคุณสมบัติเหมาะสม เจ้าของธุรกิจจะได้รับการจับคู่กับผู้ให้กู้ในชุมชนที่จะช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจตลอดขั้นตอนการสมัคร พร้อมทั้งเชื่อมโยงเจ้าของธุรกิจกับการสนับสนุนให้คำปรึกษาเพิ่มเติม

ในการสมัคร Capital Access Program ธุรกิจขนาดเล็กต้องส่งใบสมัครสินเชื่อ Small Business Flex Fund ทางออนไลน์ที่ smallbusinessflexfund.org/seattle สำหรับการแปลภาษาความหรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ Business Impact NW ที่ (206) 339-6588

เจ้าหน้าที่ที่พูดได้สองภาษาพร้อมช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษหรือตอบข้อข้องใจ หากต้องการขอรับบริการแปลภาษาหรือล่าม กรุณาโทรไปที่หมายเลข (206) 684-8090

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

ธุรกิจขนาดเล็กต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เพื่อจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนของเมือง:

  • เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่แสวงหาผลกำไรซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตเมืองซีแอตเทิล
  • ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงจากโรคระบาดโควิด -19
  • มีคุณสมบัติตามปัจจัยอย่างน้อยสองในสามข้อต่อไปนี้:

o   มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์ในปี 2019 หรือในปี 2020

o   มีพนักงานเทียบเท่าเต็มเวลาไม่เกิน 50 คน

o   มีสถานที่ประกอบการไม่เกินสองแห่ง

ใบสมัคร Small Business Flex Fund

ยื่นใบสมัครได้ที่ smallbusinessflexfund.org/seattle

คุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

โปรดติดต่อ Business Impact NW ที่ (206) 339-6588

ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับใบสมัครมีให้บริการหลายภาษา รวมถึงอัมฮาริก จีน เกาหลี โซมาลี สเปน ไทย และเวียดนาม

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจสนับสนุนให้ผู้สมัครทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านบนยื่นใบสมัคร

สถาบันให้กู้ยืมระดับชุมชนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการประเมินคำขอสินเชื่อ หากธุรกิจขนาดเล็กของคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้ คุณจะได้รับการเชื่อมต่อกับหนึ่งในผู้ให้บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคของโปรแกรมโดยอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเงินทุนทางเลือกเพิ่มเติมจากเมืองหรือไม่

ใครคือสถาบันให้กู้ยืมระดับชุมชน

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันมีสิทธิ์ได้รับทุนนี้หรือไม่

สถาบันให้กู้ยืมระดับชุมชนจะประเมินใบสมัครสินเชื่อ Flex Fund ทันที และแจ้งสถานะการสมัครของธุรกิจขนาดเล็กโดยตรงเมื่อได้รับใบสมัคร

ธุรกิจขนาดเล็กที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่ส่งใบสมัคร Flex Fund ก่อนวันสิ้นสุดการยื่นใบสมัครในวันที จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกสำหรับการสนับสนุนเงินทุนของเมือง ซึ่งจะทำให้เงินกู้ของพวกเขาได้รับการยกหนี้ให้เป็นบางส่วน 

หากต้องการรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโปรแกรมของเมือง โปรด สมัครขอรับจดหมายข่าวสารของเราหรือติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย: @SeattleEconomy บน Twitter Instagram และ Facebook 

 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเมืองซีแอตเทิลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเมืองโดยการส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับชุมชนที่หลากหลายในเมืองซีแอตเทิล ทีมงาน Commercial Affordability จัดหาเงินทุนและความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเริ่มต้นและเติบโตในชุมชนของตนได้ในราคาที่ประหยัด

เมืองซีแอตเทิลสนับสนุนให้ทุกคนเข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับคำถามเพิ่มเติม การแปลภาษาหรือต้องการล่าม ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เอกสารในรูปแบบอื่นหรือข้อมูลการเข้าถึง โปรดติดต่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจที่ (206) 684-8090 หรือ oed@seattle.gov

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.