Quỹ Cấp Vốn Cải Thiện cho Người Thuê Nhà Thương Mại

Chương Trình Hỗ Trợ Cải Thiện Mặt Bằng cho Người Thuê của chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp ở các giai đoạn phát triển quan trọng, cho dù quý vị đang tìm kiếm địa điểm kinh doanh đầu tiên của mình, cần cải thiện mặt tiền cửa hàng, hay đang mở rộng kinh doanh. Chúng tôi cung cấp sáu (6) tài trợ khác nhau giữa ba hạng mục – Bắt Đầu Phát Triển Kinh Doanh, Cải Thiện Kinh Doanh, và Mở Rộng Kinh Doanh.

 • Các gói tài trợ cho hạng mục Bắt Đầu Phát Triển Kinh Doanh giúp các doanh nghiệp mới tìm hoặc xây dựng một địa điểm kinh doanh cố định tại Thành Phố Seattle.
 • Các gói tài trợ cho hạng mục Cải Thiện Kinh Doanh cấp kinh phí cho các doanh nghiệp hiện tại để nâng cấp biển hiệu, thiết bị, và cải thiện an toàn.
 • Các gói tài trợ cho hạng mục Mở Rộng Kinh Doanh cấp kinh phí để giúp các doanh nghiệp đang mở rộng kinh doanh hoàn thành quá trình xây dựng mới.


Để biết liệu quý vị có đủ điều kiện nhận gói tài trợ Bắt Đầu Phát Triển Kinh Doanh, Cải Thiện Kinh Doanh, hoặc Mở Rộng Kinh Doanh hay không, vui lòng xem toàn bộ các yêu cầu về tính đủ điều kiện và chi tiết về các gói tài trợ bên dưới trước khi đăng ký.Chúng tôi có cung cấp hỗ trợ bằng các ngôn ngữ khác

Đơn đăng ký phải được nộp bằng tiếng Anh. Quý vị có thể xem các câu hỏi trong đơn đăng ký bằng ngôn ngữ của mình tại đây.

Nhân viên song ngữ có thể trả lời các câu hỏi và giúp các doanh nghiệp hoàn thành đơn xin tài trợ. Để yêu cầu dịch vụ biên dịch hoặc phiên dịch, vui lòng gọi (206) 684-8090 và để lại thông tin sau trong thư thoại:

 • Tên
 • Số điện thoại
 • Ngôn ngữ yêu cầu
 • Loại hình hỗ trợ quý vị cần

Để được trợ giúp trực tiếp hoàn thành đơn đăng ký bằng ngôn ngữ của quý vị, vui lòng liên hệ với các đối tác của chúng tôi tại tổ chức Lake City Collective.

 • Lake City Collective Center: 13525 32nd Ave NE, Seattle, WA 98125
 • Theo lịch hẹn. Vui lòng gọi (206) 701-1470.Hạn chót nộp đơn đăng ký là Thứ Hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024, lúc 5 giờ chiều.


Chuyển đến một Mục của Đơn Đăng Ký

 1. Gói tài trợ cho hạng mục Bắt Đầu Phát Triển Kinh Doanh
 2. Gói tài trợ cho hạng mục Cải Thiện Kinh Doanh
 3. Gói tài trợ cho hạng mục Mở Rộng Kinh Doanh
 4. Tài Liệu của Đơn Đăng Ký
 5. Quy Trình Đăng Ký
 6. Điều Khoản Tài Trợ


Các Điều Kiện Yêu Cầu

Doanh nghiệp của quý vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ nếu:

 • Là một doanh nghiệp vì lợi nhuận thuộc sở hữu độc lập, không phải nhượng quyền thương mại (franchise), và không thuộc một chuỗi thương mại (chain), nằm trong giới hạn thành phố Seattle.
 • Quý vị có thể chứng minh lợi ích doanh nghiệp mang lại cho cộng đồng
 • Doanh nghiệp quý vị bắt đầu hoạt động trước năm 2022
 • Quý vị có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kinh doanh hoặc trong kinh nghiệm trong ngành
 • Doanh nghiệp của quý vị có Giấy Phép Kinh Doanh còn hạn do Thành Phố Seattle cấp
 • Quý vị đã nộp thuế Kinh Doanh và Nghề Nghiệp (Business and Occupation, B&O) của Thành Phố.
 • Quý vị đã nộp thuế đầy đủ hoặc sẽ nộp trong vòng hai tháng kể từ khi được lựa chọn để trao tài trợ


Doanh nghiệp của quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về vị trí và quy mô sau:

 • Nằm trong ranh giới thành phố Seattle
 • Có hai (2) địa điểm trở xuống
 • Ít hơn 50 nhân viên tương đương toàn thời gian (FTE)
 • Tổng doanh thu hằng năm dưới $2 triệu

Các doanh nghiệp KHÔNG đủ điều kiện đăng ký cho Chương Trình Hỗ Trợ Cải Thiện Mặt Bằng cho Người Thuê bao gồm:

 • Các doanh nghiệp nằm ở khu vực Quận King không hợp nhất (unincorporated King County)
 • Các doanh nghiệp “giải trí dành cho người lớn” được quản lý theo Bộ Luật Thành Phố Seattle 6.270
 • Các cửa hàng cần sa, người trồng cần sa, và nơi bán cần sa y tế
 • Các tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3), 501(c)(6) hoặc 501(c)(19)

Các dự án được trao tài trợ phải cung cấp những điều sau để duy trì tính đủ điều kiện nhận tài trợ:

 • Hợp đồng thuê mặt bằng đã ký từ chủ nhà, còn thời hạn ít nhất 5 năm
  • Không đăng ký cho gói tài trợ Trước Khi Thuê (hạng mục Bắt Đầu Phát Triển Kinh Doanh) hoặc gói tài trợ Công Trình Xây Dựng Mới (hạng mục Mở Rộng Kinh Doanh)
 • Bắt đầu lắp đặt và/hoặc xây dựng trong vòng 3 tháng kể từ khi ký hợp đồng nhận tài trợGói tài trợ cho hạng mục Bắt Đầu Phát Triển Kinh Doanh

Các gói tài trợ này cung cấp dịch vụ hỗ trợ và tư vấn chuyên nghiệp (hỗ trợ kỹ thuật). Các gói tài trợ này không bao gồm bất kỳ tài trợ tiền mặt trực tiếp nào. Chương trình hoàn trả cho các nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đủ tiêu chuẩn đối với các dịch vụ được cung cấp cho những doanh nghiệp được trao tài trợ.

1. Gói tài trợ Trước Khi Thuê (giá trị: lên tới $20,000)

Cung cấp cho các doanh nghiệp di động, kỹ thuật số, doanh nghiệp kinh doanh tại nhà, hoặc doanh nghiệp xuất hiện tạm thời (tức là hoạt động kinh doanh từ 2 năm trở xuống) với tư vấn phát triển kinh doanh trực tiếp để giúp tìm một không gian lâu dài tại Thành Phố Seattle.

 • Với sự giúp đỡ của một huấn luyện viên phát triển kinh doanh, các doanh nghiệp được trao tài trợ sẽ lập một kế hoạch kinh doanh để củng cố các chiến lược tăng trưởng và hiểu rõ nhu cầu về địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp của họ.
 • Giới thiệu tới các ngân hàng và đối tác cho vay phi truyền thống giúp xác định nguồn vốn.
 • Tiếp cận với các nhà môi giới thương mại đã được xem xét kỹ lưỡng để xem các địa điểm thương mại hiện có, phù hợp với nhu cầu kinh doanh, ngân sách, và vị trí địa lý mong muốn của doanh nghiệp.
 • Công cụ ước tính để cung cấp thông tin về chi phí xây dựng cơ sở sau khi Thư Bày Tỏ Ý Định Thuê Mặt Bằng (Letter of Intent, LOI) được ký.
 • Tư vấn và xem xét hợp đồng thuê mặt bằng.

Ngoài tất cả các yêu cầu đủ điều kiện khác, doanh nghiệp đủ điều kiện phải có 3 năm kinh nghiệm kinh doanh, đã hoạt động kinh doanh ít nhất 2 năm, và phải cung cấp thông tin thuế tự báo cáo trong 2 năm.2. Gói tài trợ cho Dịch Vụ Thiết Kế và Kiến Trúc Chuyên Nghiệp (giá trị: lên tới $30,000)

Các doanh nghiệp đăng ký gói tài trợ này phải ở địa điểm đầu tiên tại Seattle và cần các dịch vụ thiết kế kiến trúc, kỹ thuật, và tiền xây dựng. Gói tài trợ này bao gồm:

 • Tư vấn kiến trúc và xây dựng chuyên nghiệp để giúp xây dựng địa điểm kinh doanh thương mại của quý vị. Điều này bao gồm các thiết kế, kế hoạch, giấy phép, và bản vẽ.
 • Một nhà thầu chung giúp hỗ trợ phát triển ngân sách với dự toán dựa trên thiết kế chuyên nghiệp.
 • Giới thiệu tới các ngân hàng và đối tác cho vay phi truyền thống giúp xác định nguồn kinh phí.

Ngoài tất cả các yêu cầu đủ điều kiện khác, các doanh nghiệp phải có địa điểm thực tế đầu tiên tại Seattle được đảm bảo và phải còn ít nhất ba (3) năm nữa trong hợp đồng thuê hiện tại. Các tài liệu sẽ được nhóm tư vấn của chúng tôi xem xét để đảm bảo tuân thủ các điều kiện.Gói tài trợ cho hạng mục Cải Thiện Kinh Doanh

1. Gói tài trợ cho Bảng Hiệu (tài trợ tiền mặt lên tới $15,000)

Tài trợ này phải được doanh nghiệp hiện tại sử dụng để góp phần sử dụng cho các bảng hiệu bên ngoài cơ sở kinh doanh thương mại của họ. Tài trợ này không bao gồm chi phí lắp đặt biển hiệu. Các doanh nghiệp được trao tài trợ phải chứng minh rằng họ có thể chi trả phí nhân công và lắp đặt.

Các doanh nghiệp đủ điều kiện đã hoạt động và mở cửa ít nhất hai (2) năm tại địa điểm hiện tại và hợp đồng thuê hiện tại còn lại ít nhất năm (5) năm nữa.

Các doanh nghiệp sẽ phải chứng minh lợi ích cho cộng đồng phù hợp số tiền tài trợ của họ. Điều này có thể bao gồm các việc làm đã tạo ra, các sự kiện cộng đồng đã hỗ trợ, hoặc các bữa ăn đã quyên góp (ví dụ).2. Gói tài trợ cho Thiết Bị (tài trợ tiền mặt lên tới $50,000)

Tài trợ tiền mặt này có thể được doanh nghiệp hiện tại sử dụng để mua thiết bị.

 • Thiết bị phải được mua từ nhà cung cấp thiết bị thương mại

 • Doanh nghiệp nên chứng minh việc mua thiết bị sẽ hỗ trợ sự ổn định và/hoặc tăng trưởng kinh doanh của họ như thế nào

 • Tài trợ tiền mặt này không chi trả cho việc lắp đặt thiết bị

 • Doanh nghiệp phải có khả năng chi trả cho việc tháo dỡ thiết bị cũ cũng như phí nhân công và lắp đặt thiết bị (có thể yêu cầu cung cấp tài liệu xác minh)


Doanh nghiệp phải còn ít nhất năm (5) năm nữa trong hợp đồng thuê hiện tại.

Các doanh nghiệp sẽ phải chứng minh lợi ích cho cộng đồng để phù hợp số tiền tài trợ của họ. Điều này có thể bao gồm các việc làm đã tạo ra, các sự kiện cộng đồng đã hỗ trợ, hoặc các bữa ăn đã quyên góp (ví dụ).3. Gói tài trợ Cải Thiện Địa Điểm Thuê vì Sức Khỏe và Sự An Toàn (tài trợ tiền mặt lên tới $100,000)

Gói tài trợ này dành cho các doanh nghiệp hiện tại cần cải tạo địa điểm để khắc phục vấn đề đủ điều kiện liên quan đến sức khỏe và sự an toàn. Các ví dụ bao gồm các cải tiến về khả năng tiếp cận theo Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ (ADA), sàn không bằng phẳng, các nâng cấp cần thiết cho hệ thống điều hòa không khí (HVAC), hệ thống ống nước, điện, hệ thống chiếu sáng, v.v.

 • Tài trợ tiền mặt được trao thông qua khoản vay có thể miễn trả với lãi suất 0%.

 • Các dự án xây dựng phải được đấu thầu và thanh toán theo mức lương hiện hành.

 • Các doanh nghiệp được trao tài trợ phải còn ít nhất năm (5) năm nữa trong hợp đồng thuê hiện tại của họ. Tất cả các yêu cầu đủ điều kiện khác có thể được xem xét ở đây.

 • Các doanh nghiệp sẽ phải chứng minh lợi ích cho cộng đồng phù hợp số tiền tài trợ của họ. Điều này có thể bao gồm các việc làm đã tạo ra, các sự kiện cộng đồng đã hỗ trợ, hoặc các bữa ăn đã quyên góp (ví dụ).Gói tài trợ cho hạng mục Mở Rộng Kinh Doanh

Các doanh nghiệp đủ điều kiện đang chuyển đến một tòa nhà mới hoặc không gian thương mại ở tầng trệt (do di dời hoặc cơ hội cải thiện) nơi doanh nghiệp của quý vị là doanh nghiệp đầu tiên bắt đầu kinh doanh tại địa điểm. Quý vị phải có sẵn một địa điểm thực tế ở Seattle được bảo đảm bằng thư bày tỏ ý định thuê mặt bằng hoặc hợp đồng thuê mặt bằng.

Gói tài trợ cho hạng mục Mở Rộng Kinh Doanh cung cấp:

 • Tài trợ tiền mặt thông qua khoản vay có thể miễn trả với lãi suất 0% cho các dự án cải thiện dành cho người thuê mặt bằng thương mại
 • Các chuyên gia tư vấn về kiến trúc và xây dựng để giúp thiết kế địa điểm kinh doanh của quý vị. Điều này bao gồm thiết kế, bản kế hoạch, và giấy phép.
 • Một nhà thầu chung giúp hỗ trợ phát triển ngân sách với dự toán dựa trên các bản thiết kế chuyên nghiệp, và một giám đốc xây dựng giúp đảm bảo dự án được hoàn thành và tuân thủ quy định
 • Giới thiệu tới các ngân hàng và đối tác cho vay phi truyền thống giúp quyết toán ngân sách và xác định nguồn kinh phí

Giá trị tài trợ cho Công Trình Xây Dựng Mới (Gói tài trợ Tiền Mặt và Dịch Vụ Kỹ Thuật) sẽ được xác định tùy theo mỗi dự án. Khoản tài trợ chênh lệch (tài trợ tiền mặt) sẽ không vượt quá 50% tổng chi phí dự án. Chủ cho thuê dự kiến sẽ phải đóng góp 10%-20% tổng chi phí dự án. Một ngoại lệ đối với quy tắc 50% áp dụng cho các dự án có chi phí dưới $100,000.

Các dự án xây dựng phải được đấu thầu và thanh toán theo mức lương hiện hành.

Các doanh nghiệp được trao tài trợ phải còn ít nhất năm (5) năm nữa trong hợp đồng thuê hiện tại của họ.Tài Liệu của Đơn Đăng Ký

Vui lòng xem xét các tài liệu sau đây trước khi nộp đơn đăng ký của quý vị. Đơn đăng ký phải được nộp bằng tiếng Anh. Vui lòng gọi (206) 684-8090 để được kết nối với nhân viên song ngữ có thể giúp quý vị điền đơn đăng ký.

Tài Liệu Bắt buộc

Các tài liệu sau đây phải được gửi cùng với đơn đăng ký của quý vị:

 1. Số Nhận Dạng Doanh Nghiệp Hợp Nhất (UBI)

  • Các doanh nghiệp sẽ nhận được số Nhận Dạng Doanh Nghiệp Thống Nhất (UBI) gồm 9 chữ số khi họ nộp đơn xin Giấy Phép Kinh Doanh của Tiểu Bang Washington. Đơn xin giấy phép kinh doanh có thể được nộp tới Sở Thuế Vụ (Department of Revenue) trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

  • Quý vị cũng có thể tìm kiếm trực tuyến số UBI hiện tại.

 2. Số Giấy Phép Kinh Doanh Thành Phố (City Business License)

  • Bất kỳ ai kinh doanh tại Seattle đều phải có chứng nhận thuế Giấy Phép Kinh Doanh Seattle gồm 6 chữ số (còn được gọi là số Giấy Phép Kinh Doanh Thành Phố), số Khách Hàng Thành Phố hoặc giấy phép kinh doanh chung. Chủ sở hữu doanh nghiệp phải gia hạn chứng chỉ này mỗi năm trước ngày 31 tháng 12.

  • Số Giấy Phép Kinh Doanh Thành Phố này khác với giấy phép kinh doanh của tiểu bang Washington. Nếu quý vị không thể tìm thấy số của mình bằng công cụ tìm kiếm Tìm Doanh Nghiệp (Find a Business), có thể quý vị chỉ có giấy phép của tiểu bang Washington.

  • Các doanh nghiệp có thể nộp đơn xin hoặc gia hạn Giấy Phép Kinh Doanh Thành Phố trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

 3. Khai thuế Kinh Doanh và Nghề Nghiệp (Business and Occupation, B&O).

  • Các doanh nghiệp nhỏ muốn đăng ký cho Chương Trình Hỗ Trợ Cải Thiện Mặt Bằng cho Người Thuê sẽ cần phải tuân thủ theo Giấy Phép Kinh Doanh của Thành Phố và các yêu cầu về thuế Doanh Nghiệp và Nghề Nghiệp (B&O) để đủ điều kiện nhận tài trợ này.

  • Mọi doanh nghiệp đều phải khai thuế và báo cáo với Thành Phố, ngay cả khi không có hoạt động nào hoặc không nợ thuế. Thuế kinh doanh ở Seattle không giống như thuế kinh doanh của tiểu bang Washington; doanh nghiệp phải khai thuế Seattle riêng biệt với thuế tiểu bang.

  • Doanh nghiệp có thể khai thuế và báo cáo trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. Nếu quý vị có thêm thắc mắc về các loại thuế này, các doanh nghiệp có thể liên hệ với Phòng Tài Chính Seattle qua địa chỉ email tax@seattle.gov.

  • Các doanh nghiệp nói chung sẽ không nợ thuế Kinh Doanh và Nghề Nghiệp (B&O) nếu tổng doanh thu chịu thuế hằng năm của họ dưới $100,000, nhưng doanh nghiệp vẫn cần phải khai thuế.

 4. Thông tin thuế năm 2022 và 2023

  • Nếu đăng ký gói tài trợ Cải Thiện Sức Khỏe và An Toàn hoặc Công Trình Xây Dựng Mới, quý vị cũng sẽ cần thông tin thuế năm 2021

 5. Số Nhận Dạng Thực Thể Duy Nhất (Unique Entity ID, UEI)

  • Chỉ dành cho gói tài trợ Công Trình Xây Dựng mới

 6. Hợp đồng thuê mặt bằng đã ký cho tất cả các tài trợ ngoại trừ tài trợ Trước Khi Thuê và Công Trình Xây Dựng Mới. Đối với công trình xây dựng mới, cần phải có Thư Bày Tỏ Ý Định Thuê Mặt Bằng (LOI).

 7. Ngân sách và nguồn kinh phí

  • Gói tài trợ Cải Thiện Sức Khỏe và An Toàn và gói tài trợ Công Trình Xây Dựng Mới sẽ yêu cầu doanh nghiệp thành lập ngân sách mô tả các chi phí dự án (chi phí xây dựng cứng, chi phí mềm, v.v.) và các nguồn kinh phí.

  • Nếu quý vị chưa nhận được cam kết từ các nguồn tài trợ kinh phí xây dựng khác, quý vị vẫn có thể nộp đơn, nhưng tất cả các nguồn kinh phí phải được đảm bảo như một điều kiện để giải ngân cho Chương Trình Hỗ Trợ Cải Thiện Mặt Bằng cho Người Thuê.

  • Ví dụ về Ngân Sách và Nguồn Kinh Phí (PDF).

 8. Thư Ủng Hộ

  • Những người đăng ký cho gói tài trợ Cải Thiện Sức Khỏe và An Toàn và gói tài trợ Công Trình Xây Dựng Mới sẽ phải nộp một Thư Ủng Hộ từ tổ chức khu vực kinh doanh lân cận, chủ doanh nghiệp nhỏ, hoặc tổ chức phi lợi nhuận trong khu vực nơi dự án đang được thực hiện tại hoặc sẽ có mặt .

  • Mẫu Thư Ủng Hộ.Quy Trình Đăng Ký

Hạn chót nộp đơn đăng ký là ngày 24 tháng 6 năm 2024, lúc 5 giờ chiều. Gửi đơn đăng ký của quý vị thông qua cổng thông tin trực tuyến. Các đơn đăng ký muộn sẽ không được chấp nhận.

Đơn đăng ký phải được nộp bằng tiếng Anh. Vui lòng gọi (206) 684-8090 để được kết nối với nhân viên song ngữ có thể giúp quý vị điền đơn đăng ký. Quý vị có thể xem các câu hỏi trong đơn đăng ký bằng ngôn ngữ của mình tại đây.

Mốc thời gian

 • Ngày 20 tháng 5 năm 2024: Mở đơn đăng ký Chương Trình Hỗ Trợ Cải Thiện Mặt Bằng cho Người Thuê.

 • Ngày 24 tháng 6 năm 2024: Đơn đăng ký Chương Trình Hỗ Trợ Cải Thiện Mặt Bằng cho Người Thuê sẽ đóng lúc 5 giờ chiều

 • Tháng 7-Tháng 8 năm 2024: Các doanh nghiệp được trao tài trợ sẽ được thông báo về việc được chọn và tài liệu bổ sung (nếu cần).

Các Buổi Cung Cấp Thông Tin

Chúng tôi sẽ tổ chức các buổi cung cấp thông tin để mô tả cơ hội tài trợ này và trả lời các câu hỏi. Các buổi thông tin trực tuyến sau sẽ được tổ chức trên Webex và sẽ được ghi hình lại:

Tiêu chí lựa chọn và quy trình đánh giá

Nhóm Cố Vấn Cộng Đồng (Community Advisory Group) hợp tác với Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle (OED) sẽ xem xét và chấm điểm các đơn đăng ký cho các tài trợ Cải Thiện Sức Khỏe và An Toàn và tài trợ Công Trình Xây Dựng Mới. Tổ chức Grow America (GA) sẽ tư vấn cho người nộp đơn về mức độ sẵn sàng và khả năng tồn tại của dự án.

Những doanh nghiệp được trao tài trợ và số tiền tài trợ sẽ được ưu tiên và chấm điểm theo các tiêu chí sau:

 • Công bằng: Các dự án phục vụ các khu dân cư có nguy cơ bị di dời cao và/hoặc các dự án hỗ trợ cộng đồng BIPOC và/hoặc các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

 • Khả năng tồn tại: Tính bền vững của doanh nghiệp như lịch sử doanh thu hoặc tổng doanh thu hằng năm, và kinh nghiệm kinh doanh.

 • Tính sẵn sàng của dự án: Tình trạng của không gian cố định, mô tả dự án, chi tiết ngân sách, và cam kết của các nguồn tài trợ kinh phí khác.

 • Tác động: Các chủ dự án hoặc doanh nghiệp cung cấp lợi ích xã hội và/hoặc công cộng cho thấy tác động tích cực đến cộng đồng.

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle (OED) sẽ chọn những doanh nghiệp có điểm cao nhất làm người vào chung kết. Những doanh nghiệp lọt vào vòng chung kết phải hoàn thành đơn đăng ký bổ sung (xem bên dưới), tham quan địa điểm, và phỏng vấn để xác định tính khả thi và nhu cầu tài chính của từng dự án.

Những doanh nghiệp lọt vào vòng chung kết được yêu cầu (nhưng không giới hạn) nộp những thông tin sau trong đơn đăng ký bổ sung của họ:

 • Kế hoạch dự án bằng văn bản

 • Ngân sách chi tiết từng khoản

 • Hợp đồng thuê mặt bằng hoặc thư bày tỏ ý định thuê mặt bằng (trừ gói tài trợ cho dịch vụ trước khi thuê)

 • Dự toán chi phí nhận được từ các nhà thầu hoặc nhà cung cấp thiết bị thương mại.

 • Thông tin tài chính cá nhân và doanh nghiệp; và

 • Đơn xin vay tiền và/hoặc bằng chứng nguồn kinh phí

LƯU Ý: Đối với các dự án xây dựng, một ủy ban tuyển chọn cộng đồng có thể bao gồm các chuyên gia trong ngành, các chủ doanh nghiệp Seattle, và cơ sở cho vay sau đó sẽ chọn những doanh nghiệp được trao tài trợ từ nhóm lọt vào vòng chung kết.Điều Khoản Tài Trợ

Các doanh nghiệp được chọn đang bắt đầu hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh tại Seattle phải còn thời hạn thuê ít nhất năm (5) năm. Doanh nghiệp cũng phải cung cấp xác minh về các công việc mới được tạo ra hoặc các công việc hiện có được giữ lại và thể hiện lợi ích cho cộng đồng.

 • Các khoản tài trợ của Chương Trình Hỗ Trợ Cải Thiện Mặt Bằng cho Người Thuê được trao dưới dạng khoản vay có thể miễn trả với lãi suất 0%. Khoản vay sẽ chuyển thành khoản tài trợ sau khi doanh nghiệp tiếp tục hoạt động trong thời gian một năm sau khi hoàn thành việc xây dựng hoặc khi họ đáp ứng được yêu cầu về phúc lợi công cộng.

 • Chương Trình Hỗ Trợ Cải Thiện Mặt Bằng cho Người Thuê không nhằm mục đích chi trả toàn bộ chi phí của dự án. Doanh nghiệp nhỏ sẽ phải chi trả một phần chi phí của dự án và chủ cho thuê dự kiến sẽ phải cung cấp một khoản trợ cấp cải thiện cho người thuê mặt bằng để thực hiện dự án.

 • Tài trợ phải được ký hợp đồng trong vòng 3 tháng kể từ ngày công bố tài trợ và phải được sử dụng hết sau 12 tháng kể từ khi hợp đồng được ký kết.

 • Tất cả các gói tài trợ ngoại trừ Gói Trước Khi Thuê, Gói Thiết Kế và Gói Công Trình Xây Dựng Mới sẽ phải còn thời hạn ít nhất 5 năm trong Hợp Đồng Thuê Mặt Bằng.

 • Gói tài trợ Trước Khi Thuê không yêu cầu hợp đồng thuê mặt bằng vì gói tài trợ mà quý vị sẽ được trao sẽ liên quan đến việc hỗ trợ chủ doanh nghiệp tìm mặt bằng thương mại và ký hợp đồng thuê tại thời điểm đó.

 • Gói tài trợ Thiết Kế yêu cầu hợp đồng thuê 3 năm vì không có yêu cầu xây dựng.

 • Những doanh nghiệp được trao Gói tài trợ Công Trình Xây Dựng Mới có thể nộp hợp đồng thuê mặt bằng nếu có, nhưng điều này không bắt buộc. Quý vị có thể đăng ký gói tài trợ này với Thư Bày Tỏ Ý Định Thuê Mặt Bằng (LOI) từ chủ nhà. Tuy nhiên, thành phố sẽ yêu cầu chủ cho thuê ký hợp đồng cho thuê mặt bằng như một điều kiện để giải ngân tài trợ trong vòng sáu tháng kể từ khi lựa chọn.

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.