โปรแกรมการเข้าถึงการขายแบบดิจิทัล

ธุรกิจขนาดเล็กสามารถสมัครเข้าร่วมในโปรแกรม Digital Sales Access ได้ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2022: ยื่นใบสมัครที่นี่

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเมืองซีแอตเทิลและ องค์กร Kay Tita กำลังร่วมมือกันเพื่อขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงระบบดิจิทัลที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจขนาดเล็กผ่านโปรแกรมการเข้าถึงการขายแบบดิจิทัล โปรแกรมดังกล่าวจะสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้เงินสดเท่านั้น โดยการจัดหาระบบการขาย ณ จุดขาย (POS) ฟรี ตลอดจนเชื่อมโยงธุรกิจต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือและการฝึกอบรมที่จำเป็นต่อการขยายธุรกิจด้วยเทคโนโลยีใหม่

สิ่งที่เจ้าของธุรกิจที่เข้าร่วมจะได้รับมีดังต่อไปนี้

  • ระบบ Square POS
  • ขาตั้งอุปกรณ์ระบบ Square
  • ไอแพดแอร์
  • การฝึกอบรม และอื่น ๆ

ระบบ POS ใหม่นี้จะเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจจากเงินสดเท่านั้นเป็นการรับบัตรเดบิต บัตรเครดิต และรูปแบบการชำระเงินดิจิทัลอื่น ๆ ส่งผลให้โปรแกรมนี้สามารถช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กดำเนินธุรกิจโดยมีขีดความสามารถด้าน‑ ธุรกิจพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น ความรู้ด้านดิจิทัลที่ดีขึ้น ตลอดจนความตระหนักด้านการเงินที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับข้อกำหนดในการได้รับสิทธิและการอัปเดต โปรดไป ที่เว็บไซต์ขององค์กร Kay Tita

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเมืองซีแอตเทิลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเมืองโดยการส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับชุมชนที่หลากหลายในเมืองซีแอตเทิล

เมืองซีแอตเทิลสนับสนุนให้ทุกคนเข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  สำหรับคำถามเพิ่มเติม การแปลภาษาหรือต้องการล่าม ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เอกสารในรูปแบบอื่นหรือข้อมูลการเข้าถึง โปรดติดต่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจที่หมายเลข 206-684-8090 หรือ oed@seattle.gov

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.