Jackson Hub (Vietnamese)

Lập kế hoạch cho Jackson Hub

Về dự án này

Các cơ quan và ban ngành của chúng tôi đã có những tác động không cân xứng đến Pioneer Square và các khu vực của Khu Phố Tàu Quốc Tế (Chinatown International District) khi xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng lớn mà không lắng nghe ý kiến của người Da Đen, người Bản Địa, người Da Màu, vốn là những người tiếp tục chịu gánh nặng từ phân biệt chủng tộc có hệ thống, đại dịch COVID-19 và bạo lực phân biệt chủng tộc. Chúng tôi tìm cách để khắc phục điều này bằng cách xây dựng từ các quy trình lên kế hoạch dẫn dắt bởi cộng đồng trước đây, nâng cao tiếng nói của cộng đồng và cải thiện sự phối hợp trong và giữa các cơ quan nhằm tập trung vào công bằng chủng tộc và các giá trị của cộng đồng. Chúng tôi đang làm việc để tập hợp một số hoạt động chung cho Sound Transit, Thành phố Seattle, Quận King và những cơ quan/ban ngành khác nhằm nâng cao kết quả mong đợi của cộng đồng cho khu vực Khu Phố Tàu Quốc Tế và Pioneer Square, đồng thời tạo ra một cửa ngõ trung tâm là điểm nút giao thông được quy hoạc tốt để phục vụ khu vực, Thành phố và địa phương.

Tờ Thông Tin Về Dự Án (PDF) (02/2022)

Điều Gì Đang Xảy Ra Trong giai đoạn này?

Thông Tin

Vào năm 2019, các thành viên quan trọng ở phía nam trung tâm thành phố từ Khu phố Quốc Tế Trung Quốc và Pioneer Square đã yêu cầu Thành phố, Sound Transit và Quận King hợp tác để:

  • Xem xét lại các kết quả của việc tiếp cận trước đây để hiểu các thành viên cộng đồng đã nói gì trong 20 năm qua về các lợi ích, nhu cầu, mối quan tâm và ưu tiên của cộng đồng.
  • Làm việc cùng nhau - và với các thành viên cộng đồng - để xác định các mục tiêu hoạt động mà mỗi cơ quan - cộng với Bộ Giao Thông tiểu bang Washington và cảng Port of Seattle - có thể thúc đẩy trong các khu vực địa phương này để giải quyết các ưu tiên của cộng đồng và giảm thiểu tác hại.
  • Kết hợp các ưu tiên của cộng đồng vào các dự án và kế hoạch trong tương lai có ảnh hưởng đến các khu vực địa phương này.

Chúng tôi - Thành phố, Sound Transit, và Quận King - vẫn đang chờ đợi để các tác động kinh tế và sức khỏe cộng đồng bởi đại dịch COVID giảm bớt trước khi tiếp cận với các thành viên trong cộng đồng một cách an toàn. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi đã xem xét các kết quả của việc tiếp cận trước đây, tìm hiểu xem các thành viên cộng đồng đã nói gì về những điều quan trọng đối với họ và xem xét điều đó có thể giúp được gì cho các dự án trong tương lai. Liên Minh cho Pioneer Square (Alliance for Pioneer Square), Khu Vực Cải Thiện Kinh Doanh Khu Phố Tàu Quốc Tế (CIDBIA), Hiệp Hội Trung Tâm Thành Phố Seattle (Downtown Seattle Association), Khu Lịch Sử phía Nam Trung Tâm (Historic South Downtown), Hiệp Hội Phát Triển Cộng Đồng InterIm (InterIm CDA), và Cơ Quan Bảo Tồn và Phát Triển Khu Phố Tàu Quốc Tế Seattle (SCIDpda) đã hỗ trợ nỗ lực này bằng cách giúp chúng tôi hiểu và tóm lược được những gì các thành viên cộng đồng cho biết trong quá khứ.

Các tương tác trong tương lai sẽ bao gồm:

  • Liệu chúng tôi có hiểu chính xác về những phản hồi đã nhận được hay không.
  • Chúng tôi cần nên biết về những điều gì khác.
  • Làm thế nào để chúng tôi có thể kết hợp các ưu tiên cho cộng đồng vào các dự án và kế hoạch trong tương lai.

Để Biết Thêm Thông Tin

Vui lòng gửi email tới Magda.Hogness@seattle.gov hoặc Lizzie.Moll@seattle.gov.
Khi quý vị gửi email, vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị cần thông dịch viên.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Xin lưu ý rằng một số tài liệu đã được chọn lựa trong bảng thông dịch và có thể được trình bày khác với phiên bản tiếng Anh.

Planning and Community Development

Rico Quirindongo, Director
Mailing Address: P.O. Box 94788, Seattle, WA, 98124-7088
Phone: (206) 386-1010
opcd@seattle.gov

The Office of Planning and Community Development (OPCD) develops policies and plans for an equitable and sustainable future. We partner with neighborhoods, businesses, agencies and others to bring about positive change and coordinate investments for our Seattle communities.