Judkins Park Station Access Project

Dự Án Tiếp Cận Trạm Tàu Điện Judkins Park

Tổng quan

Trạm tàu điện Judkins Park sẽ mở cửa vào năm 2025. Để chuẩn bị cho việc này, vào năm 2019, chúng tôi đã hỏi cộng đồng về cách làm cho khu vực này an toàn hơn và dễ tiếp cận hơn. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành Nghiên Cứu Tiếp Cận Trạm Tàu Điện Judkins Park. Chúng tôi đã học được nhiều điều từ nghiên cứu này. Ví dụ: Đường Mòn Mountains to Sound Trail cần nhiều đèn chiếu sáng hơn để đảm bảo sự an toàn cho những người đi bộ, chạy bộ, đi xe có bánh lăn, hoặc đi xe đạp. Bây giờ chúng tôi có thể xác nhận rằng tất cả các thay đổi của chúng tôi phản ánh những gì cộng đồng muốn và sẽ bổ sung cho trạm tàu điện mới. Và với số tiền chúng tôi nhận được từ Chương Trình Quỹ Tiếp Cận Hệ Thống Sound Transit , chúng tôi có thể xây dựng các dự án này:

 • Các nâng cấp tuân thủ quy định của ADA (Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật) cho các khu vực đi bộ
 • Một cầu thang mới trên đường Hiawatha Pl S
 • Đèn chiếu sáng cho Đường Mòn Mountains to Sound Trail

Tiếp Cận Cộng Đồng

Truy cập trang web này nếu quý vị muốn biết cập nhật về dự án. Chúng tôi sẽ bao gồm các tài liệu tiếp cận cộng đồng của mình trong phần này để quý vị có thể xem những thông tin như thông báo thi công.


Bản Đồ Dự Án

Đèn Chiếu Sáng Đường Mòn Mới tại Judkins Park và Kết Nối Cầu Thang Đường Hiawatha

Bản đồ Đường Mòn Mountains to Sound Trail quanh co qua khu vực Judkins Park

Chú Thích Bản Đồ

Hệ thống chiếu sáng hiện có dọc theo đường mòn

Hệ Thống Chiếu Sáng Mới Cho Đường Mòn

Lối vào trạm tàu điện Judkins Park

Kết Nối Cầu Thang Đường Hiawatha


Lịch Trình

 • Lập Kế Hoạch
  • Mùa Thu 2019 - Mùa Xuân 2021
 • Thiết Kế
  • Mùa Xuân 2021 - Mùa Thu 2022
 • Thi Công (thời gian thi công có thể thay đổi dựa trên điều kiện thời tiết)
  • Mùa Đông 2023 - Mùa Thu 2023
 • Khánh Thành Trạm Tàu Điện Judkins Park
  • 2025

Kinh Phí

 • Tài Trợ từ Quỹ Truy Cập Hệ Thống Sound Transit
 • Thuế Levy to Move Seattle

Transportation

Greg Spotts, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 3800, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34996, Seattle, WA, 98124-4996
Phone: (206) 684-7623
684-Road@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Transportation

The Seattle Department of Transportation (SDOT) is on a mission to deliver a transportation system that provides safe and affordable access to places and opportunities for everyone as we work to achieve our vision of Seattle as a thriving, equitable community powered by dependable transportation.