Chương Trình Ride Now

አማርኛ • 简体中文 • 繁体字 • 日本語한국어 • Oromiffa • af-Soomaali • Español • Tagalog • ትግርኛ • Tiếng việt • English

Phiếu giảm giá của Chương Trình Ride Now là gì?

Quý vị có thể đặt một chuyến xe dễ tiếp cận với giá phải chăng khi quý vị cần, không cần đặt chỗ trước.

Những người từ 65 tuổi trở lên, người khuyết tật, và người chăm sóc đi cùng hành khách đủ điều kiện có thể yêu cầu tối đa 6 phiếu giảm giá miễn phí trị giá $20 mỗi tháng để sử dụng trên các chuyến xe Yellow Cab, Uber, hoặc Lyft đến hoặc đi từ các trạm phương tiện giao thông công cộng như trạm xe buýt và đường sắt nhẹ Link light rail, hoặc đến các điểm đến lân cận khác mà không có phương tiện giao thông công cộng, chẳng hạn như công viên hoặc nhà của người thân. Các phiếu giảm giá trị giá $20 này sẽ đủ để thanh toán cho hầu hết các chuyến đi lên đến 3 dặm. Tất cả các chuyến đi phải bắt đầu hoặc kết thúc trong giới hạn thành phố Seattle.

Do nhu cầu cao, chương trình thử nghiệm Ride Now đã được kéo dài đến hết tháng 6 năm 2022. Các cá nhân đủ điều kiện có thể chọn nhận phiếu giảm giá bằng giấy hoặc phiếu giảm giá kỹ thuật số để sử dụng thông qua các dịch vụ có tham gia vào chương trình. Mỗi tập phiếu giảm giá được yêu cầu sẽ hết hạn vào cuối mỗi tháng (tháng 3, tháng 4, tháng 5, và tháng 6 năm 2022), và quý vị có thể yêu cầu phiếu giảm giá mới cho đến ngày 3 tháng 6 năm 2022. Phiếu giảm giá đi xe sẽ không còn hiệu lực sau ngày 30 tháng 6 năm 2022. Các phiếu giảm giá sẽ được phân phối cho đến khi hết.

Để biết thêm thông tin về chương trình Ride Now và cách mà dịch vụ đi lại theo nhu cầu này có thể giúp quý vị hoặc một người nào đó mà quý vị biết bằng ngôn ngữ của quý vị, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (206) 684-7623 (ROAD) hoặc gửi e-mail cho chúng tôi theo địa chỉ RideNow@seattle.gov. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí.

Bấm vào đây để xem tờ thông tin.